Odeljenje za društvene delatnosti


Rukovodilac Odeljenja: Grujičić Snežana

Kontakt telefon: 025 466 000

E-mail adresa: drustvened@odzaci.rs

 

 

    


      Odeljenje vrši poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana na nivou Opštine u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite u nadležnosti Opštine, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, informisanja, odmora i rekreacije, obavlja upravne i administrativne poslove u oblasti boračko-invalidske zaštite (povereni poslovi od viših nivoa vlasti), obavlja poslove likvidature u oblasti porodiljskog odsustva, društvene brige o deci i boračko-invalidske zaštite, ostvarivanje nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti društvene delatnosti čiji je osnivač Opština, obavlja poslove za učenički i studentski standard, za Komisiju za kulturu kao i za Fond za populacionu politiku, obavlja druge stručne, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Odeljenja, kao i poslove koje mu poveri Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave.


 

 1. 1. Zahtev za izdavanje uverenja o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva;
 2. 2. Zahtev za dodelu jendokratne novčane pomoći za lečenje dece;
 3. 3. a. Zahtev za ostvarivanje prava na nadoknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva;
 4. 3. b. Potvrda o ostvarenoj zaradi;
 5. 4. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak;
 6. 5. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodataka za prvo dete;
 7. 6. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodataka majke;
 8. 7. Zahtev za ostvarivanje prava na dečji dodatak.
 9. 8. Oglas za dodelu novčanih nagrada - podsticaja za učenike srednjih škola romske nacionalnosti.
 10. 9. Zahtev za dodelu novčanih naknada podsticaj za učenike srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2012/13 godina.
 11. 10. Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rodi treće dete.
 12. 11. Spisak učenika na opštinskom takmičenju za školsku 2011/2012 godinu.

 

 Kancelarija za romska pitanja

       Koordinator za pitanja Romske nacionalne manjine koordinira rad i aktivnosti na rešavanjuproblema Romske nacionalne manjine, učestvuje u planiranju , pripremi i realizaciji lokalnih akcionih planova i opštinskih odluka koje su od značaja za pripadnike Romske populacije, radi na uspostavljanju bolje komunikacije, informisanja i ostvarivanja ličnih i kolektivnih prava Romske populacije i uzajamno uvažavanje i poštovanje lokalne samouprave i Romske zajednice i radi na dobijanju finansijske podrške od strane međunarodnih organizacija.

 Sportski Savez opštine Odžaci

 Sportski savez je po osnivanju imao 26 klubova, dok danas taj broj iznosi 62. Svoju aktivnost, Sportski savez usmerava na:

- zastupanje zajedničkih interesa članica Saveza u opštinskim i drugim najvećim organima;

- učestvovanje u obezbeđivanju uslova za razvoj sporta u opštini utvrđivanjem zajedničke politike razvoja sporta;

- preduzimanjem odgovarajućih aktivnosti radi unapređenja i omasovljenja sporta i praćenje i upoznavanje svojih članova sa iskustvima drugih u oblasti sporta;

- ostvarivanje sportske saradnje u zemlji i inostranstvu;

- organizovanje sportskih priredbi i manifestacija;

- afirmisanje i unapređenje školskog i rekreativnog sporta kroz davanje podrške i stručne pomoći na osnivanja školskih sportskih sekcija;

- obezbeđivanje sredstava za održavanje i adaptaciju postojećih sportskih objekata kao i učestvovanje u izgradnji istih.

Podaci o zastupnicima:

- Milan Lončar, predsednik Skupštine Sportskog saveza opštine Odžaci;

- Vlajko Vlahović, sekretar Sportskog saveza.

 

Sportski objekti: opština Odžaci ima 11 otvorenih sportskih terena, od toga tri (3) u naselju Odžaci i osam (8) u naseljenim mestima opštine (selima) i jedan (1) zatvoreni objekat u naselju Odžaci.

U okviru Sportskog saveza obavljaju se poslovi iz delokruga sporta i kulture, tako što se objedinjuju sve sportske aktivnosti u opštini, iste se prate, usmeravaju i podstiču na unapređenje i omasovljavanje sporta. Na polju kulture se sprovode iste akstivnosti. Savez je otvoren za sve one koj se bave sportom i kulturom.

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista