Organizaciona struktura opštine

šema


 NAZIVI FUNKCIJA I IMENA RUKOVODILACA


Osnovne unutrašnje organizacione jedinice su:

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine;
Odeljenje za opštu upravu;
Odeljenje za finansije i privredu;
Odeljenje za društvene delatnosti;
Odeljenje lokalne poreske administracije;
Odeljenje za inspekcijske poslove;
Odeljenje za investicije, projekte i razvoj;
Odeljenje za javne nabavke.
Posebne organizacione jedinice u okviru osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica

Posebne organizacione jedinice u okviru osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica su: odsek i grupa.

U oviru Odeljenja za opštu upravu obrazuje se:

Odsek za opštu upravu.

U okviru Odeljenja za opštu upravu obavljaju se poslovi Mesnih kancelarija u naseljenim mestima.

U okviru Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine obrazuje se:

Odsek za građevinarstvo i imovinsko-pravne poslove.

U okviru Odeljenja za finansije i privredu obrazuju se:

Odsek za Budžet i privredu;
Odsek za Trezor.
U oviru Odeljenja za društvene delatnosti obrazuje se:

Odsek za društvene delatnosti.
U okviru Odeljenja lokalne poreske administracije obrazuju se:

Grupa za utvrđivanje i kontrolu lokalnih javnih prihoda;
Grupa za naplatu, knjigovodstvo i izveštavanje.

U okviru Odeljenja za investicije obrazuju se:

Odsek za investicije;
Odsek za projekte;
Odsek za razvoj.

U Opštinskoj upravi se kao posebne organizacione jedinice izvan sastava osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica obrazuju:

Služba za poslove organa opštine;
Služba pravne pomoći;
Kabinet predsednika opštine;
Služba za budžetsku inspekciju i reviziju.

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista