Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine

71 Stamenkovic Tatjana

 

Rukovodilac Odeljenja: Stamenković Tatjana

Кontakt telefon: 025 466 000

E-mail adresa: urbanizam@odzaci.rs

 Odeljenje obavlja sledeće poslove: upravne poslove u neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa čije je sprovođenje u nadležnosti Opštine, poslove urbanizma, prostornog planiranja, poslove u stambenoj oblasti, oblasti građevinskog zemljišta i građenja, arondacije i eksproprijacije.

Priprema nacrte svih opštih i pojedinačnih akata iz delokruga Odeljenja koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave a za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, uređenja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, komunalnog opremanja i korišćenja komunalnih objekata, zadovoljavanje određenih potreba iz nadležnosti Odeljenja u komunalnoj i stambenoj oblasti, poslovnog prostora i oblasti zaštite životne sredine.

Obavlja stručne poslove izrade programa obezbeđenja prostorno planske dokumentacije, analizira i prati stanje u oblasti urbanizma, prostornog planiranja i plana poslovnog prostora, predlaže rešenja za izradu i uređenje prostora, korišćenje i uređivanje gradskog građevinskog zemljišta, izgradnje i uređenje komunalne infrastrukture, korišćenje komunalnih objekata, raspodele prodaje i korišćenja stambenog prostora i stanova.

Obavlja imovinsko-pravne poslove u oblasti eksproprijacije i arondacije gradskog građevinskog zemljišta, obavlja druge stručne, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga poslova čije je izvršenje povereno ovom Odeljenju, kao i poslove koje mu poveri Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave.

 

1. Zahtev za izdavanje građevinske dozvole

2. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole

3. Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole

4. Zahtev za izdavanje informacija o lokaciji

5. Zahtev za izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova

6. Zahtev za izdavanje potvrde projekta parcelacije i preparcelacije.

7. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

 


 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE - spisak

LOKACIJSKI USLOVI - spisak

 


 

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista