JAVNE NABAVKE 2017

JAVNE NABAVKE U 2017. GODINI


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


 

 NAZIV JAVNE NABAVKE
 DOKUMENTACIJA
 ROKOVI
STATUS
Radovi na pojačanom održavanju lokalnog puta
na katastarskim parcelama 3828, 3856, 3855
K.O. Bački Gračac 

 

 pdfico Konkursna dokumentacija  

 pdfico Poziv za podnošenje ponuda  

 pdfico Ispravka tehničke greške  

 pdfico Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije

pdfico Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

pdfico Odluka o dodeli ugovora

 

 24.01.2017. - 23.02.2017.  

do 12 časova 

   ZATVORENO  
 Radovi na sanaciji i izgradnji atletskih staza 

 

pdfico Poziv za podnošenje ponude

pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije

pdfico Konkursna dokumentacija

pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije Obrazac strukture cene za partiju br.2

pdfico Odluka o dodeli ugovora 1

pdfico Odluka o dodeli ugovora 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

 08.03.2017. - 07.04.2017.

do 12 časova

ZATVORENO 
 Radovi na tekućem održavanju udarnih rupa

 

 pdfico Poziv za podnošenje ponude

 pdfico Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 pdfico Odluka o dodeli ugovora

 pdfico Konkursna dokumentacija

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2017. - 24.03.2017.

do 12 časova 

ZATVORENO 
 Nabavka električne energije

 

 pdfico Konkursna dokumentacija

 pdfico Poziv za podnošenje ponude

 pdfico Ispravka tehničke greške

 pdfico Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda -prijava

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Odluka o izmeni ugovora

 29.03.2017. - 28.04.2017.

         do 12:00 časova

ZATVORENO
 

Usluga suzbijanja komaraca i krpelja na teritoriji opštine Odžaci

 

 pdfico Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava

 pdfico Poziv za podnošenje ponuda

 pdfico Konkursna dokumentacija

 pdfico Dopuna konkursne dokumentacije

 pdfico Pojašnjenja i ispravka tehničkih grešaka u vezi konkursne dokumentacije

pdfico Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

11.04.2017. -19.04.2017.

do 12 časova

ZATVORENO 
IZGRADNJA SEKUNDARNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U NASELJU DERONJE- ČERGA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2017.

-25.06.2017.

do 12 časova

ZATVORENO
GRAĐEVINSKI RADOVI  NA ENERGETSKOJ SANACIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKATA DEČJEG DISPANZERA I GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLJA ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje

Pojašnjenje

Pojašnjenje 

Pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

 

10.07.2017

do 12 časova

ZATVORENO
POJAČANO ODRŽAVANJE DELA ŽELEZNIČKE ULICE I ULICE IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA – I FAZA

 Konkursna dokumentacija

 Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o izmeni ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora

 

13.06.2017.

-14.07.2017.

do 12 časova

 ZATVORENO
 

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У РАДНОЈ ЗОНИ У КАРАВУКОВУ

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12.06.2017.

-12.07.2017.

do 12 časova

 ZATVORENO
NABAVKA I POSTAVLJANJE HOTSPOT LOKACIJA I VIDEO NADZORA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - video nadzor

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - hot spot

14.06.2017.

-22.06.2017.

do 12 časova

OTVORENO

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

 

Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

15.06.2017.

-17.07.2017.

do 12 časova

 
 ZATVORENO

Nabavka saobraćajnih znakova

Konkursna dokumnetacija

Poziv za podnošenje ponuda 

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.06.2017. -04.07.2017.

do 12 časova

ZATVORENO

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA OPŠTINSKE UPRAVE ODŽACI PUTEM DEBITNIH KARTICA

 Konkursna dokumnetacija

 Poziv za podnošenje ponuda 

 Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.06.2017. -10.07.2017   do 12 časova

 ZATVORENO

IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U RADNOJ ZONI U ODŽACIMA

 

Konkursna dokumnetacija

 

Poziv za podnošenje ponuda 

Pojašnjenje

Konkursna dokumentacija - izmena 

Konkursna dokumentacija - izmena

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o produzenju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

30.06.2017. -01.08.2017.  

do 12 časova 

 ZATVORENO

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA – PO PARTIJAMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pojašnjenje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.07.2017. -12.07.2017 do 12 časova

ZATVORENO

УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ СОФТВЕРА ПО ПАРТИЈАМА

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

05.07.2017. -13.07.2017. do 12 časova  ZATVORENO 

USLUGA OSIGURANJA VOZILA, RADNIKA, ZGRADA I OSTALE  IMOVINE

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.07.2017. - 14.07.2017. do 12 časova ZATVORENO

Nabavka paketa građevinskog materijala za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

19.07.2017. - 18.08.2017. do 12 časova ZATVORENO

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENjEM GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POJAČANOM ODRŽAVANjE DELA ŽELEZNIČKE ULICE I ULICE IVE LOLE RIBARA U ODžACIMA – I FAZA

 

Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

 

 21.07.2017. - 31.07.2017. do 12 časova  ZATVORENO

NABAVKA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE
„POMOĆ U KUĆI STARIM I INVALIDNIM LICIMA"

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

 20.07.2017. -28.07.2017. do 12 časova  ZATVORENO

Nabavka usluge socijalne zaštite za decu i odrasle sa smetnjama
mentalnom i fizičkom razvoju

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

01.08.2017. - 09.08.2017. do 12 časova  ZATVORENO 

RADOVI NA IZGRADNJI PEŠAČKE STAZE SA OSVETLJENJEM PREMA RADNOJ ZONI U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

14.08.2017. - 13.09.2017. do 12 časova ZATVORENO

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ENERGETSKOJ SANACIJI, SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKATA DEČJEG DISPANZERA I GINEKOLOGIJE U DOMU ZDRAVLJA ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odgovori i pojašnjenja

Odgovori i pojašnjenja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Ispravka tehničke greške

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

09.08.2017. - 17.08.2017. do 12 časova ZATVORENO
Nabavka građevinskog materijala neophodnog za saniranje štete u romskom naselju

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

30.08.2017. - 07.09.2017. do 12 časova ZATVORENO
RADOVI NA SANACIJI ATLETSKE STAZE NA GRADSKOM STADIONU U ODŽACIMA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

12.09.2017. - 12.10.2017. do 12 časova ZATVORENO
NABAVKA HIGIJENE I HRANE ZA PORODICE UGOŽENE NEVREMENOM U NASELJENOM MESTU BOGOJEVO

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora - nabavka paketa za hranu

Odluka o dodeli ugovora - nabavka paketa za higijenu

19.09.2017. - 19.10.2017. do 12 časova  ZATVORENO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KARAVUKOVU

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

03.11.2017. - 03.11.2017. do 12 časova ZATVORENO
IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI SA GENERALNIM PROJEKTOM SNABDEVANJA VODOM NA PODRUČJU OPŠTINE ODŽACI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

10.10.2017. - 20.10.2017 do 12 časova ZATVORENO
NABAVKA RTG ANALOGNOG UREĐAJA SA PODNIM NOSAČEM CEVI

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o izmeni ugovora

01.11.2017. - 09.11.2017. do 12 časova ZATVORENO
NABAVKA GASNOG ULJA EKSTRA LAKOG EL

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

03.11.2017. - 13.11.2017. do 12 časova ZATVORENO
IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU FASADA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

05.12.2017. - 04.01.2017. do 12 časova ZATVORENO

 

......................................................................

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

Logo ROMACTED JP

SPG 002