Pomoćnici predsednika opštine


HAJDU ANDRIJA

Pomoćnik predsednika za privredu i poljoprivredu,  Andrija Hajdu,


STANISIC MILORAD

Pomoćnik predsednika za zdravstvenu zaštitu i socijalnu politiku , Milorad Stanišić,


telefon 5742-411, protokol@odzaci.rs.

        Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.

Pomoćnike Predsednika opštine razrešava Predsednik opštine. U Opštinskoj upravi može se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika Opštine.

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

  

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista