Objedinjena procedura

LOKACIJSKI USLOVI

  

Lokacijski uslovi  Mesto   Investitor – preuzimanje 

 IZGRADNJA NN PRIKLJUČNI KABLOVSKI VOD 0,4 kV ZA OBJEKAT RIBNJAKA na k.p. 2602, 3392, 3391 i 2817/2

Дероње Stojačić Miloš 
IZGRADNJA 20kV KABLOVSKOG VODA I SN NADZEMNOG VODA ZA STS „CRPNA STANICA – RUSKI KRSTUR na k.p. 3324, 3346 i 3321  Лалић EPS Distribucija doo Beograd, ED Sombor 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA P+0 na k.p. 195  Каравуково  Preuzmi
IZGRADNJA PAROHIJSKOG DOMA I DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA P+0 na k.p. 604  Дероње   Srpska pravoslavna opština Deronje
Izgradnja stambenog objekta na k.p. 764  Лалић  Jelača Dragan
IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE na k.p. 717/2 i 2370  Оџаци
Opštinska uprava opštine Odžaci  
REKONSTRUKCIJU I NADGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA P+1 na k.p. 2112  Оџаци Nikolić Goran 
IZGRADNJA RIBNJAKA na k.p. 2819  Дероње „KODEX-STOJAČIĆ“ DOO   
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA P+0 na k.p. 2114  Оџаци Aralica Lidija   
IZGRADNJA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA – SALAŠA P+0 na k.p. 4068  Бачки Брестовац Trtica Vladimir 
ODBACUJE SE - Proširenje ribnjaka na k.p. 2819  Дероње „KODEX-STOJAČIĆ“ DOO  
ODBACUJE SE - Izgradnja objekta poljoprivrednog domaćinstva P+0 na k.p. 4068  Бачки Брестовац Trtica Vladimir   
ODBACUJE SE - Izgradnja stambenog objekta P+0 na k.p. 764  Лалић  Jelača Dragan
     
     
     

 

GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 Građevinska dozvola  Mesto gradnje  Investitor – preuzimanje 

Izgradnja ribnjaka sa pratećom infrastrukturom na k.p. 2544

Deronje    doo "Lučar"
 Izgradnja atmosferske kanalizacije na k.p.  6049/42  Odžaci Opština Odžaci  
Izgradnja, opremanje i povezivanje bunara B-9/02 sa postojećim vodovodom na izvorištu na k.p. 7013 Odžaci  Opština Odžaci 
Izgradnja ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE - RASVETA na delu duž postojeće betonske staze na k.p. 7659, 6036/2, 6036/3 i 6036/14 Odžaci Opština Odžaci
Izgradnja lagune za deponovanje osoke na k.p. 1801/3 Srpski Miletić PP „Miletić“
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - Izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 239 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - Izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 385 Bogojevo Opština Odžaci
Izgradnja dva stambena objekta na k.p. 1555/49  Karavukovo  Opština OdžaciOpština Odžaci 
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda
na k.p. 582 i 583 
Ratkovo  Beljanski StevanBeljanski Stevan 
Rekonstrukcija i nadgradnju poslovnog objekta P+1 na k.p. 2112   Odžaci Goran Nikolić Goran Nikolić 
Izgradnja objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na
k. p. 1344 
Deronje   Goran Tepić
Izgradnja DVE SILO ĆELIJE, III faza, približne zapremine
po 500 m3 na k. p. 1344 
 Deronje Milijana Tepić
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 805/7
Karavukovo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 1706
Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 1707
Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 1708
Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 1709
Bački Gračac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 2439
Bački Brestovac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja dva
stambena objekta na k.p. 2440
Bački Brestovac Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 779/1 i 779/2 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 385 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice na k.p. 239 Bogojevo Opština Odžaci
Rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli - izgradnja stambenog objekta sa tri funkcionalne jedinice i stambenog objekta sa dve funkcionalne jedinice na k.p.705 Bogojevo
Opština Odžaci
Izgradnja Objekta za smeštaj poljoprivrednih proizvoda na k.p. 533 Deronje Marić Dejan

  

UPOTREBNE DOZVOLE

Upotrebna dozvola  Mesto gradnje Investitor – preuzimanje
Upotreba dograđenog sprata porodične stambene zgrade na k.p. 739 Deronje Pejčić Cvetko i Pejčić Velija
Dozvola za upotrebu porodične stambene zgrade spratnosti P+1 k.p. 345/1 Odžaci Radić Vlastimir
Upotreba objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije, spratnosti P+1 na k.p. 7067/5 Оџаци Mijić Boža

 

REŠENJA PO ČLANU 145.

 Izdata rešenja  Mesto gradnje   Investitor – preuzimanje 
Izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta - garaža i ostava spratnosti P+0 na k.p. 1455/1 i k.p. 1456/1  Ratkovo  Rogačević Zoran i Rogačević Branislava 
Izvođenje radova na dogradnji pomoćnog objekta na k.p. 97  Odžaci  Radaković Slobodan 
Izvođenje radova na energetskoj sanaciji zgrade osnovne škole (zamena spoljne stolarije)  Odžaci  o.š. "Branko Radičević" 
Izvođenje radova na izgradnji STS
20/0,4kV „SKLADIŠTE Goran-prom“ u Bačkom Brestovcu, na k.p. broj 3875
Bački Brestovac "Goran-Prom"
Izvođenje radova na sanaciji fasade stare opštinske zgrade u Odžacima na k.p. 2065 Odžaci Opština Odžaci
Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i investicionom održavanju dvorišta škole k.p. 1555 i 1549/2 Odžaci OŠ „Miroslav Antić“
Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta predškolske ustanove u Odžacima k.p. 965 Odžaci Opština Odžaci
Izgradnja LAGUNE ZA DEPONOVANJE OSOKE k.p. 1801/3 - Odbija se  Srpski Miletić  PP „Miletić“ AD 
Izvođenje radova na SANCIJI ŠKOLSKOG OBJEKTA (deo objekta 1 i objekat 6) k.p. 1561 Odžaci Tehnička škola
Izvođenje radova na investicionom održavanju
školske zgrade k.p. 596 - Odbacuje
Bački Gračac OŠ „Marko Orešković“
Izvođenje radova – sancija otvorenih sportskih terena k.p. 596 - Odbacuje se Bački Gračac OŠ „Marko Orešković“
Izvođenje radova – sancija školskog objekta (deo objekta 1 i objekat 6) k.p. 1561 - Odbacuje se Odžaci Tehnička škola

Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

Takse i naknade za podnošenje zahteva, izdavanje rešenja i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem centralne evidencije objedinjene procedure

izbori latinica
konkursi latinica
informator o radu latinica
kontakt centar latinica
informacije ojz latinica
euprava latinica
osobe sa invaliditetom latinicaobjedinjena procedura latinica
odluke latinica
budyet latinica

kap ulag baner

Baner-Odzaci-905x202

rfv

deca baner lat

zel savet lat

Моји Оџаци

Logo ROMACTED JP

SPG 002

Kursna Lista